Τηλεφώνησε Τώρα!!
Αρχική

Αναγνώριση Σπουδών στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Αναγνώριση Σπουδών στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ανήκει στον ιστορικότερο και πιο δυναμικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με συνεχή παρουσία από το 1946.

Προσφέρει σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου με γνώμονα τις ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι 7 στους 10 αποφοίτους του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζονται στον τομέα των σπουδών τους.

Αναγνωρισμένο Δίπλωμα από το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Το δίπλωμα που απονέμει το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ αποτελεί ισχυρό διαβατήριο για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, είναι ισότιμο με το πτυχίο των δημοσίων ΙΕΚ και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα με μοριοδότηση 150 μονάδων (ΠΔ 50/27.2.2001 ΦΕΚ 39τ.Α/5.3.2001).

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ κατέχουν επίσημο ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Επιπέδου 5 στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ν. 4283/2014, ΦΕΚ 189/Α΄/10-9-2014) το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ απονέμεται κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Σε αυτές τις εξετάσεις, που χωρίζονται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των ΙΕΚ, Δημοσίων και Ιδιωτικών.

Νομοθεσία

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος υπό στοιχεία 4186/2013.Α.Αδ.Υ.Α. 120198/ΙΑ/12 09 2013, ΦΕΚ 2278 Β' του Υπουργείου Παιδείας. Η λειτουργία του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4186/ΦΕΚ Α΄ 193/17-09-2013.

Η πιο πρόσφατη τροποποίηση του συγκεκριμένου ΦΕΚ αφορά στην προσθήκη νέας δομής στη Λάρισα.

Δες το ΦΕΚ Αδειοδότησης του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Λάρισας εδώ.
Δες το ΦΕΚ Αδειοδότησης του ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ Λάρισας εδώ.

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Πειραιά
Συμπλήρωσε τη Φόρμα!