Τηλεφώνησε Τώρα!!

Σεμινάριο για την υποστήριξη μεταναστών φροντιστών σε Φυσικοθεραπεία και Νοσηλευτική!

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο για το έργο CO.SM.I.C παρακολούθησαν σπουδαστές Υγείας του ΙΕΚ Όμηρος και ειδικότερα οι σπουδαστές Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής. Το έργο “CO.S.M.I.C.”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, έχει ως στόχο να στηρίξει τους άτυπους φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και στιγματισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες φροντιστών.

Οι μετανάστες φροντιστές, όπως γενικά όλοι οι φροντιστές, εργάζονται αδιάκοπα για τα άτομα που φροντίζουν, συχνά χωρίς να λαμβάνουν τη δέουσα αναγνώριση και σε βάρος της υγείας και της ευημερίας τους. Επιπλέον, βιώνουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την πρόσβασή τους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ τα δικαιώματα που έχουν ως φροντιστές δεν αναγνωρίζονται πλήρως, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Το έργο “CO.S.M.I.C.” σκοπεύει να αναπτύξει και να δοκιμάσει μεθόδους και εργαλεία μέσω των οποίων θα ενισχύσει την αναγνώριση των μεταναστών φροντιστών, θα διευκολύνει την πρόσβασή τους σε ποικίλες υπηρεσίες και θα προωθήσει την ιδέα της πολιτισμικής διαφορετικότητας στις υπάρχουσες υπηρεσίες φροντίδας.

Οι σπουδαστές διδάχθηκαν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε αυτές τις ειδικές ομάδες. Η παρουσίαση έγινε με την συμμετοχή των σπουδαστών με ασκήσεις αλλά και με ρόλους ούτως ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις ομάδες.

Δείτε τις φωτογραφίες από το σεμινάριο!

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!