Τηλεφώνησε Τώρα!!

Διάλεξη στους Σπουδαστές του Τομέα Ναυτιλιακών του ΙΕΚ Όμηρος

Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου οι σπουδαστές του Τομέα Ναυτιλιακών Σπουδών του Ι.Ι.Ε.Κ. Όμηρος παρακολούθησαν Διάλεξη με θέμα τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας – Maritime Labour Convetion (MLC).

Η παρουσίαση έγινε από τον Επιθεωρητή MLC του Λιμενικού Σώματος και υπολιμενάρχη Πειραιά, κ. Ζούζια Ευάγγελο και περιελάμβανε το ιστορικό της Σύμβασης και την ανάγκη υιοθέτησης της από τα όλα τα Ναυτιλιακά Κράτη εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της.

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των νέων κανονισμών/προτύπων, των υποχρεώσεων του Κράτους Σημαίας και των δυσκολιών συμμόρφωσης και επιβολής αυτών.

Η Διάλεξη ολοκληρώθηκε με μελέτη περιπτώσεων (Case Studies) βασισμένη σε πραγματικό περιβάλλον επιθεωρήσεων με διαδραστική συμμετοχή των σπουδαστών.

ΙΕΚ Όμηρος Διάλεξη MLC

 

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!