Τηλεφώνησε Τώρα!!

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νομισματικό μουσείο στην Τράπεζα της Ελλάδος

Οι σπουδαστές του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του ΙΕΚ Όμηρος επισκέφθηκαν το Νομισματικό Μουσείο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με πλήθος από εκθέματα (νομίσματα τραπεζογραμμάτια κα) και διαδραστικές εφαρμογές γνώρισαν τις ρίζες του χρήματος και την σταδιακή του καθιέρωση ως μέσο συναλλαγών.

Επίσης, κατανόησαν τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και την οικονομική σημασία του νομίσματος, των θεσμών των τραπεζών και της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης.

Δείτε τις εικόνες από την επίσκεψη.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!