Τηλεφώνησε Τώρα!!

Εξειδικευμένο σεμινάριο για τα συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού

Την Παρασκευή 12 Απριλίου οι σπουδαστές των τμημάτων Διοίκησης,Marketing, Λογιστικής και Logistics παρακολούθησαν ένα εξειδικευμένο σεμινάριο για τα συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) στο εργαστήριο πληροφορικής του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα,οι σπουδαστές εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών με την χρήση του λογισμικού Galaxy.

Ένα μοναδικό σεμινάριο καθώς τους εφοδίασε με απαραίτητες γνώσεις και τους όπλισε με ικανότητες για την σωστή αξιοποίηση δεδομένων και πόρων με σκοπό να είναι ικανοί να αυξήσουν την επίδοση της επιχείρησής τους.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!