Τηλεφώνησε Τώρα!!

Γνωρίζοντας την Μοριακή Μικροβιολογία και Ανοσολογία

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου ο τομέας ιατρικών εργαστηρίων του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ  επισκέφθηκε το εργαστήριο μοριακής μικροβιολογίας και ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων αποτελεί βασικό στέλεχος σε μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Οι σπουδές βοηθού σε Ιατρικά Εργαστήρια στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εφοδιάζουν νέα στελέχη με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχεται, οι σπουδαστές επισκέφθηκαν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πληροφορήθηκαν αναλυτικά για εξειδικευμένα εργαλεία και επιστημονικές μεθόδους.

Πιο συγκεκριμένα, γνώρισαν όλα τα επιστημονικά μέσα για την έρευνα σε γονίδια ανθεκτικότητας σε πολυανθεκτικά στελέχη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Επιπρόσθετα, τους δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αντιβιόγραμμα, PCR και ηλεκτροφόρηση δειγμάτων DNA.

Ολοκληρώνοντας την ερευνά τους είχαν την τύχη να περιηγηθούν στην εξαιρετικά πλήρη και ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη και να διαβάσουν σπάνια επιστημονικά συγγράμματα.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!