Τηλεφώνησε Τώρα!!

Η Εργοθεραπεία σε πολυαισθητηριακό περιβάλλον

Την Παρασκευή 24 Μαΐου η σχολή Εργοθεραπείας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ παρακολούθησε ένα βιωματικό σεμινάριο για το πολυαισθητηριακό δωμάτιο στο κέντρο στήριξης παιδιού,εφήβου και ενηλίκου (ΣΠΕΕ) που βρίσκεται στο Νέο κόσμο.

Το Διαγνωστικό – Θεραπευτικό κέντρο στήριξης παιδιού,εφήβου – ενηλίκου (ΣΠΕΕ) παρέχει ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα με στόχο πρωτίστως την καλή ψυχολογία τόσο των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία όσο και της οικογένειάς τους ή των φροντιστών τους.

Οι σπουδαστές εκπαιδεύτηκαν βιωματικά στη νέα μέθοδο θεραπείας «Snoezelen» που πραγματοποιείται σε πολυαισθητηριακό περιβάλλον και έχει ως στόχο να διεγείρει ή να καταστείλει τις βασικές αισθήσεις χρώματα, μουσική,μυρωδιές,εικόνες και διάφορα αντικείμενα αφής.

Πιο αναλυτικά, η Εργοθερσαπεία του Ομήρου είχε την ευκαιρία να μάθει για τις βασικές αρχές που διέπουν τη θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον θεραπευόμενο και το δωμάτιο.

Οι σπουδαστές εκπαιδεύτηκαν μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες στο πολυαισθητηριακό δωμάτιο και κατανόησαν πως λειτουργεί ένα τέτοιο περιβάλλον σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν αισθητηριακές δυσκολίες,αναπτυξιακές διαταραχές ή άλλα προβλήματα όπως μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!