Τηλεφώνησε Τώρα!!

Visual Storytelling!

Το Κέντρο δια βίου μάθησης του εκπαιδευτικού ομίλου Όμηρος την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Απριλίου πραγματοποίησε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο για το visual storytelling καθώς μία εικόνα ίσον με χίλιες λέξεις!

Εισηγητής του μοναδικού διήμερου σεμιναρίου ο καταξιωμένος φωτογράφος Ηλίας Λόης με πλούσιο portfolio που περιέχει φωτογραφικές εκθέσεις σε πολλούς διάσημους χώρους τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η αφηγηματική εξιστόρηση μέσω μιας εικόνας είναι τελείως διαφορετική από ότι μέσω ενός κειμένου.

Η δυσκολία της ψηφιακής αφήγησης συνίσταται στο ότι ο φωτογράφος καλείται να διηγηθεί μια ιστορία που αναπόφευκτα (λόγω των χαρακτηριστικών του μέσου) έχει εναλλακτικές αναγνώσεις, οι οποίες δεν πρέπει να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχικό νόημα που θέλει να αποδώσει.

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου εξοικειώθηκαν με τους τρόπους αφήγησης μέσω των εικόνων και των σύγχρονων πρακτικών.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και σχολιασμός ιστορικών photobooks και όλο το θεωρητικό μέρος στηρίχτηκε σε παραδείγματα διακεκριμένων φωτογράφων.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό!

 

Συμπλήρωσε τη Φόρμα!