Τηλεφώνησε Τώρα!!

Πιστοποιήσεις

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΜΗΡΟΣ συνεργάζεται με τον κορυφαίο βρετανικό φορέα πιστοποίησης Certa για την Πιστοποίηση των πτυχίων και διπλωμάτων των αποφοίτων του.

Ποιος είναι ο Certa

O Certa είναι ένας βρετανικός Φορέας Πιστοποίησης αναγνωρισμένος από το Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) ανεξάρτητη αρχή η οποία αναφέρεται απευθείας στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Το Ofqual διασφαλίζει ότι οι αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων από τον Certa και τα συνεργαζόμενα με αυτόν κέντρα:

  • πραγματοποιούνται με βάση αξιόπιστα συστήματα και τεχνογνωσία,
  • τα προσόντα που προσφέρονται από τους αρμόδιους οργανισμούς είναι δίκαια και συγκρίσιμα με άλλα προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς,
  • υπάρχει ισότιμη και κατάλληλη πρόσβαση στα προσόντα και στην αξιολόγηση όλων των υποψηφίων,
  • η αγορά των επαγγελματικών προσόντων παρέχει αξία και καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών, των εργοδοτών και της περαιτέρω τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι παρέχει ο Certa

Ο φορέας Certa παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σπουδών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες σπουδαστών και αποφοίτων. Οι υπηρεσίες του Certa απευθύνονται επίσης σε πτυχιούχους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν προηγούμενες σπουδές ως προϋπόθεση εγγραφής σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα (π.χ. από ΙΕΚ σε Κολέγιο).

Ο Certa παρέχει διεθνείς πιστοποιήσεις σχεδιασμένες με ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ελλήνων σπουδαστών και στις προκλήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι σπουδαστές που θα επιλέξουν τον Certa για την πιστοποίηση του πτυχίου τους θα έχουν την ευκαιρία:

  •   να παρακολουθήσουν σεμινάρια στοχευμένα στις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας και να παρακολουθήσουν διαλέξεις υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου,
  •   να διδαχθούν από άρτια καταρτισμένους καθηγητές με πλούσια εμπειρία στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επαγγελματικό στίβο.

Πιστοποίηση Certa και επαγγελματική αποκατάσταση

Ο ΟΜΗΡΟΣ είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με πολύ υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του. Άμεσος και κύριος στόχος της συνεργασίας του ΟΜΗΡΟΥ με τον Certa είναι η μεγιστοποίηση αυτού του ποσοστού επαγγελματικής αποκατάστασης και ένταξης των αποφοίτων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού στην αγορά εργασίας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και επίλεξε τον Τομέα Σπουδών που σε ενδιαφέρει!


The field is required.
Το πεδίο απαιτείται.

Please leave this field empty.
* Είμαι ενήμερος και Συγκατατίθεμαι με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου
Συμπλήρωσε τη Φόρμα!